Lönsam förändring

Verksamhetsutveckling

Syftet med verksamhetsutveckling är att nå resultat. Det handlar om att göra rätt saker men också om att göra saker rätt och att få människor med sig.

Vi erbjuder:

  • Verksamhetsutveckling
  • Företagsstarter
  • Interimt ledarskap

Interimt ledarskap

Misslyckade rekryteringar är förknippat med stora kostnader och stora ansträngningar för organisationen. Interimt ledarskap är därför ett kostnadseffektivt alternativ när en nyckelperson lämnar verksamheten eller när verksamheten växer snabbt och behöver en tillfällig ledare. Vid en omorganisation kan det interima ledarskapet användas för att analysera och fastställa det verkliga behovet, vilket ger en enklare process vid anställning av en permanent ledare. När din verksamhet med kort varsel behöver en erfaren ledare kontakta Modificare.

Verksamhetsutveckling

Omvärlden är föränderlig och de förutsättningar som gällde igår gäller inte imorgon. Det är viktigt att det är du som styr din verksamhetsutveckling, inte omständigheterna. När du som ägare och VD känner att du vill och behöver utveckla din verksamhet så är Modificare ditt bollplank. Vi hjälper dig att analysera din verksamhets behov och genomför sedan förändringen tillsammans med dig och ditt företag. Vi stöttar dig som ägare och VD och hjälper även dig att utvecklas i din roll. Vi erbjuder affärsrådgivning som för ditt företag framåt.

Har du anställda hjälper vi dig att genomföra förändringen tillsamman med dina medarbetare. Detta genom en metod som underlättar när förändringsmålen skall leda till handling, förändrat beteende och förändrat arbetssätt i organisationen.

Vi hjälper dig också med HR strategier och policys som stöd till verksamhetsutvecklingen, läs mer under HR-utveckling.

Har du någon medarbetare som behöver lite mer stöd i förändringsprocessen så hjälper vi denna, läs mer under Individutveckling.

Företagsstart

Att driva eget företag kräver två olika kompetenser, dels kompetens inom den verksamhet som du vill bedriva och dels kompetens att driva företag. Modificare hjälper dig genom affärsrådgivning att få den bästa starten oavsett om du startar din verksamhet från grunden eller tar över en befintlig verksamhet.