Förändringsresan börjar här.

Från nuvarande läge till önskat läge. Färden mot förändring kan vara kort, lång, oviss, kantas av konflikter och sträcka sig över trygghetszoner.

Mitt namn är Lotte Kolare

– värd på din förändringsresa.

I tio år har jag guidat människor, individuellt och i organisationer, som stött på hinder under resans gång. Vi bestiger berg för att du som chef ska hitta rätt roll, vi konflikhanterar och reder ut gammalt groll, vi hjälper entreprenörer att utvecklas i affärsdjungeln.

Ni står inför ett vägskäl. Ett myller av stigar breder ut sig. Utan karta och kompass är det svårt att staka ut rätt rutt som leder mot lönsam förändring. Jag är er följeslagare på expeditionen, er vägfinnare. Jag finns med från start tills vi når krysset på kartan som vi ritar tillsammans.

Vägval för dig, teamet
eller verksamheten.

Med lyhördhet och engagemang har jag skapat förutsättningar för företag och organisationen att själva ta tag i rodret med styrkurs mot landet lönsam: ett land där alla uppnår potential, välmående och ekonomisk hållbarhet. Oavsett vad vi möter på vägen är mitt uppdrag att göra allt för att förändringsresan ska bli trygg för alla parter.

Modificare…

Är ett ord som bäst beskriver tusenkonstnären Leonardo da Vinci, kreatören bakom Mona Lisas leende och den första flygfarkosten. En man som ständigt var i ”Modificare” som översätts till förändring på svenska.

En resa mot en stor förändring börjar med ett litet steg.

Om Lotte

Jag är ekonomen som, tack vare min långa chefserfarenhet, vet att för att sista raden ska bli bra är det inte siffrorna som räknas – det är individen, människan, resan vi gör tillsammans. Välmående människor är nyckeln till lönsamma verksamheter – därför arbetar jag med att hjälpa verksamheter att utvecklas genom människorna i den. Bland mina uppdragsgivare finns kommuner, företag, organisationer och Start-ups.

Grunden i mitt arbete bygger dels på min långa erfarenhet som chef och entreprenör och dels på den teoretiska utbildning jag har i botten. Jag har under många år arbetat som mellanchef, enhetschef och regionchef, både föra privata och statliga företag. Som mest har jag ansvarat för 100 medarbetare.

Jag har egen erfarenhet av att starta och driva företag. men arbetar också med att stötta andra som vill starta eller utveckla sitt företag. Jag är utbildad ekonomi inriktad mot organisation och har – eftersom jag är väldigt intresserad av människor- flertal utbildningar i psykologi.

Min resväska

Mina samlade erfarenheter ger mig förståelse för olika branscher, organisationer och arbetsroller. I mitt bagage finns:

  • Fil.Kand. i ekonomi med inriktning mot organisation och marknadsföring
  • Hälsopsykologi och friskvård
  • Licensierad mentaltränare
  • KBT
  • Kompletterande utbildningar i pedagogik, arbetslivsinriktad rehabilitering, konflikt- och krishantering.