Vägval för teamet

Ni genomgår en omorganisering, behöver
hitta lagkänslan eller lösa en konflikt.

Modificare får laget och jaget att samspela. Vi stöttar chefer och medarbetare.

Vägbeskrivning

En guidad beskrivning av Modificares tjänster

Chefsstöd

Vi får chefer att fungera. En ledare/chefsperson kan liknas vid en lagkapten.

När lagkaptenen inte lyckas i sin roll blir truppen lidande och resultaten därefter. Vi hjälper ledare med taktiken, tekniken och retoriken.

Vanliga frågor om chefsstöd

 • Varför fungerar inte chefen optimalt?
 • Hur kan vi ge chefen stöd?
 • Är chefen på rätt plats?
 • Hur kan jag bli bättre på att tala inför mina anställda? Jag känner mig inte bekväm.

Raka spåret

Rakt på sak – det här erbjuder vi…utan omvägar

Chefsstöd

 • Stöd i vardagen

 • Bollplank som ger klar och tydlig feedback

 • Verktyg för att chefen skall kunna hantera situationen större säkerhet

Mejla om chefsstöd

Medarbetarstöd

Har ni en medarbetare som inte fungerar optimalt i sin roll? Det kan finnas många bakomliggande skäl till att en anställd behöver stöd. En kollega som inte mår bra presterar sämre – vilket påverkar resultatet på sista raden. Modificare hjälper era anställda att nå full kapacitet.

Sjukskrivningar innebär stora kostnader i form av sjukersättning, att finna ersättningspersoner, rehabåtgärder. Modificare arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering och hjälper dig som arbetsgivare att stötta dina medarbetare vid en rehab-process.

Modificare hjälper enskilda individer genom strukturerade samtal med tydlig feedback.

Vanliga frågor om medarbetarstöd

 • Jag har en medarbetare som behöver stöd i sin vardag, hur kan vi hjälpa hen?

Medarbetarstöd

 • Stöd för enskild arbetstagare

 • Hjälp vid arbetsrelaterad rehabilitering

Mejla om medarbetarstöd

Konflikthantering

Konflikter på en arbetsplats kan uppstå i arbetslag, mellan enskilda individer eller på ett organisatoriskt plan. Det är energikrävande och fokuskvävande när det stormar i eller omkring en organisation. En konflikt kan i längden avspegla det jobb som ska utföras. Låt det inte gå för långt!

Modificare är er externa och oberoende konflikthanterare. Vi hjälper er hela vägen mot en lösning på problemen som pyr.

Vanliga frågor om konflikthantering

 • Vi har en konflikt på arbetsplatsen, hur löser vi den?
 • Några av våra medarbetare har svårt att förstå varandra, hur kan vi hjälpa dem?

Konflikthantering

 • Analys av arbetskultur

 • Kommunikationshinder

 • Personliga intriger

 • Enskilda samtal

 • Medling vid konflikt

Mejla om konflikthantering

Laget & jaget

Omorganisation

Det kollektiva “Vi:et” kan hamna på villovägar vid en omorganisation eller en annan stor förändring i företaget. Förändringens vindar kan skapa en osäkerhet i organisationen. Modificare hjälper er så att alla är med på den nya resan, som ett lag, som ett “vi”. Vi erbjuder stöd för enskilda medarbetare att bli bekväma i sina nya roller och arbetsuppgifter under en organisationsförändring. Vi följer med på resan mot en lönsam omorganisering – för alla parter.

Team

Alla ombord, i samma riktning, mot samma mål – med rätt gruppdynamik går det att uppnå. Modificare arbetar med team och arbetslag som vill implementera nya sätt att tänka och skapa en harmonisk arbetskultur.

Vanliga frågor om laget & jaget

 • Vi genomgår en omfattande omorganisering och det verkar påverka våra medarbetares prestation, hur förenklar vi förändringen för dem?
 • Vi har inga större problem i arbetslaget men skulle gärna vilja förstärka lagkänslan, hur kan vi göra det?

Laget & jaget

 • Workshops för arbetslaget

 • Persontypstester för att ni i team eller arbetslag ska få en djupare förståelse för varandra

 • Konflikthantering i arbetslag

Mejla om laget & jaget

Inte vad du letade efter?

Skriv några rader om vad du sökte eller knata över till vägval för dig eller för verksamheten.